Stacje ładowania samochodów

stanowiska ładowania samochodów elektrycznych w Budynku biurowym przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie


– projekt instalacji elektrycznej

– moc projektowanych urządzeń 189kW

– faza Projekt Wykonawczy

– inwestor  Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich

– 2022 r