Stacje ładowania samochodów

stanowiska ładowania samochodów elektrycznych w Budynku biurowym przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie

– moc  190kW

– faza projekt Wykonawczy

–  inwestor  Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Dróg Miejskich

– 2021 r