Obiekty użyteczności publicznej

I LINIA METRA W WARSZAWIE - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO

– projekt instalacji elektrycznych

– dokumentacja projektowo-kosztorysowa

– 4 stacje i 4 tunele szlakowe

– 2022 r

 

wawerskie centrum kultury w warszawie

– projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

– faza projekt wykonawczy 

– 2021 r

 

Projekt Zasilania Systemu Klimatyzacji -Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

– projekt instalacji elektrycznych

– powierzchnia użytkowa  4 000m2

– faza projekt wykonawczy 

–  inwestor  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

– 2020 r