Obiekty przemysłowe

Rozbudowa Zakładu - NESTLE WATERS NAŁĘCZOWIANKA

– projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych

– powierzchnia użytkowa  12 000m2  

– faza projekt budowlany i przetargowy

–  inwestor  Netia S.A.

– 2020/21 r

Stacja tankowania gazu CNG - MPWiK, ul. Czerniakowska , Warszawa

– projekt instalacji elektrycznych 

– powierzchnia użytkowa  n.d.  

– faza projekt budowlany i wykonawczy 

–  inwestor  MPWiK

– 2020 r

Stacja tankowania gazu CNG - ZTM, ul. Ostrobramska , Warszawa

– projekt instalacji elektrycznych

– powierzchnia użytkowa  n.d.  

– faza projekt budowlany i wykonawczy 

–  inwestor  ZTM Warszawa 

– 2020 r