Domy

budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych urzut

– Projekt instalacji elektrycznych  i teletechnicznych

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  prywatny

– 2021 r

Dom jednorodzinny Stara Wieś

– Projekt instalacji elektrycznych  

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  prywatny

– 2021 r

Dom jednorodzinny - ul. Czeremchowa, Warszawa

– Projekt instalacji elektrycznych  

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  prywatny

– 2020 r

Dom jednorodzinny - ul. Daktylowa, Warszawa

– Projekt instalacji elektrycznych  

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  prywatny

– 2020 r