Obiekty medyczne

Przebudowa pomieszczeń budynku szpitalnego na potrzeby oddziału położnictwa i neonatologii z zespołem porodowym w budynku UCZKiN przy Placu Starynkiewicza , Warszawa

– Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

– powierzchnia 1 200m2

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

– 2019 r

Pawilon nr 10 na potrzeby ośrodka rehabilitacji kardiologicznej i oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z zapleczem dydaktycznym na terenie Szpitala Wolskiego przy ul. Kasprzaka w Warszawie

– Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

– powierzchnia 1 200m2

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  SPZOZ Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej

– 2020 r

Oddział Dermatologii w obiekcie szpitalnym "SPZOZ SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. JANA BOGDANOWICZA" przy ul. Niekłańskiej w Warszawie

– Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

– powierzchnia 800m2

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  SPZOZ SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. JANA BOGDANOWICZA

– 2020 r