Obiekty medyczne

Centrum Medyczne Mavit w Warszawie

– Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

– Rozbudowa centrum medycznego – projekt technologii medycznej

– 2024 r

Klinika Avangarda przy ul. Waldorffa w Warszawie

– Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych 

– 2023 r

Budowa zasilania szpitala bielańskiego przy ul. cegłowskiej w Warszawie

– Projekt układów pomiarowych 

– moc: 2 x 3500 kW

– inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. 

– 2022 r

Budowa zasilania szpitala dziecięcego przy ul. Niekłańskiej w Warszawie

– Projekt Wykonawczy zasilania elektrycznego z wyłączeniem pożarowym budynku “A” 

– inwestor: SPZOZ Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza

– 2022 r

termomodernizacja budynków powiatowego centrum medycznego sp. z o. o.
w Braniewie

– instalacja odgromowa 

– instalacja fotowoltaiczna

moc: 25 kWp

– inwestor: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.

– 2021 r

Pawilon nr 10 na potrzeby ośrodka rehabilitacji kardiologicznej i oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z zapleczem dydaktycznym na terenie Szpitala Wolskiego przy ul. Kasprzaka w Warszawie

– Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

– powierzchnia 1 200m2

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  SPZOZ Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej

– 2020 r

Pawilon nr 6 - budynek administracyjny Szpitala Wolskiego przy ul. Kasprzaka w Warszawie

– Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

– powierzchnia 3 500m2

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  SPZOZ Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej

– 2020 r

Oddział Dermatologii w obiekcie szpitalnym "SPZOZ SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. JANA BOGDANOWICZA" przy ul. Niekłańskiej w Warszawie

– Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

– powierzchnia 800m2

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  SPZOZ SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. JANA BOGDANOWICZA

– 2020 r

Oddział okulistyki w obiekcie szpitalnym "SPZOZ SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. JANA BOGDANOWICZA" przy ul. Niekłańskiej w Warszawie

– Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  SPZOZ SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. JANA BOGDANOWICZA

– 2020 r

apteka i sterylizatornia w obiekcie szpitalnym "SPZOZ SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. JANA BOGDANOWICZA" przy ul. Niekłańskiej w Warszawie

– Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  SPZOZ SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR MED. JANA BOGDANOWICZA

– 2020 r


Przebudowa pomieszczeń budynku szpitalnego na potrzeby oddziału położnictwa i neonatologii z zespołem porodowym w budynku UCZKiN przy Placu Starynkiewicza, Warszawa

– Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

– powierzchnia 1 200m2

– faza projekt Budowlany i Wykonawczy

–  inwestor  Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

– 2019 r