Inne

50 PROJEKT OŚWIETLENIA TYMCZASOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH TYPU NAMIOTOWEGO, WYKORZYSTYWANYCH NA POTRZEBY OBSŁUGI IMPREZY MASOWEJ POL’AND’ROCK FESTIWAL 2021, USYTUOWANYCH NA TERENIE LOTNISKA MAKOWICE-PŁOTY