Handel i usługi

Projekt przebudowy hipermarketu w C.H. Galeria Mokotów w Warszawie

– projekt instalacji elektrycznych 

– powierzchnia użytkowa  1 200m2

– faza projekt budowlany i przetargowy

–  inwestor  Centrum Przyszłości Sp. Z o. o

– 2021 r