Obiekty Służb Mundurowych

Budynek siedziby centralnego Biura Antykorupcyjnego przy ul. 1 Maja 123 w Katowicach

– Projekt instalacji elektrycznej i teleinformatycznej – LAN

– powierzchnia 2000m2

– faza projekt Wykonawczy

–  inwestor  SKARB PAŃSTWA – CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

– 2022 r

Budynek Biurowy przy ul. Krzywickiego w Warszawie

– Projekt instalacji elektrycznych 

– powierzchnia 3 500m2

– faza projekt Wykonawczy

–  inwestor  SKARB PAŃSTWA – CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

– 2021 r

Budynek Sztabu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Zielonka

– Projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

– powierzchnia 2 500m2

– faza projekt Wykonawczy

–  inwestor   Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

– 2018 r