Obiekty oświaty

politechnika Bydgoska: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-infiltracyjnym, studnią chłonną i przyłączami z rur spustowych dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych z budynków wraz z budową szklarni edukacyjnej (naukowo-badawczej) z zapleczem biurowo-socjalnym i technicznym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby centrum hodowli i uprawy roślin

– projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

– powierzchnia użytkowa  ok. 3000 m2

– faza projekt budowlany i wykonawczy

–  inwestor Politechnika Bydgoska

– 2023 r

politechnika Morska w Szczecinie: Budowa budynku zajęć teoretycznych

– projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

– powierzchnia użytkowa  ok. 3500 m2

– faza projekt budowlany i wykonawczy

–  inwestor Politechnika Morska w Szczecinie 

– 2023 r

Budynek kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. Hlonda w Warszawie

– projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych 

– powierzchnia użytkowa  4 500m2

– faza projekt budowlany i techniczny

–  inwestor  Ninio Capital sp. z.o.o

– 2021 r

Projekt energoefektywnego przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu w Michałowicach

– projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych

– powierzchnia użytkowa  1 650m2

– faza projekt budowlany i techniczny  

–  inwestor  Gmina Michałowice z siedzibą w Regułach

– 2021 r

Budynek kompleksu oświatowego przedszkolno-szkolnego przy ul. J. Zaruby w Warszawie

– projekt instalacji elektrycznych i niskoprądowych

– powierzchnia użytkowa  12 500m2

– faza projekt wykonawczy 

–  inwestor  Miasto Stołeczne Warszawa – Dzielnica Ursynów

– 2020 r