fotowoltaika - magazyny energii

farma fotowoltaiczna Augustynka

– projekt instalacji elektrycznych

– powierzchnia 28,5 ha  

– moc do 25 MWp

– faza projekt wykonawczy 

–  Inwestor PGE Energia Odnawialna SA 

– 2023 r.

...